Sunday, July 27, 2008

Doa untuk Memudahkan Kelahiran

Allâhumma Fârijal hammi wa Kasyifal ghammi wa Rahmânad dun-yâ wal âkhirah wa Rahîmahumâ, irham … binti … rahmatan tughnîhâ bihâ `an rahmati jamîi khalqika, tafruju bihâ kurbatahâ wa taksyifu bihâ ghammahâ wa tuyassiru wilâdatahâ, wa qudhiya baynahum bilhaqqi wa hum lâ yuzhlamûn.

Ya Allah, wahai Yang Maha Menghilangkan duka, Yang Melepaskan derita, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang di dunia dan akhirat, sayangi … binti … dengan kasih sayang yang tidak membutuhkan lagi kasih sayang dari seluruh makhluk-Mu, dengannya Kau hilangkan dukanya, Kau lepaskan deritanya, Kau mudahkan dalam melahirkan. Telah ditetapkan di antara mereka kebenaran sementara mereka tidak dizalimi. (Makarimul Akhlaq: 410)

Keterangan:
Tuliskan atau sebutkan nama perempuan yang akan melahirkan pada kalimat yang digaris-bawahi. Selain doa ini dibaca, juga ditulis pada lembaran kertas kemudian ikatkan atau ditempelkan pada bagian dari badan perempuan yang akan melahirkan.

Sumber :

http://shalatdoa.blogspot.com

Wednesday, July 9, 2008

Do’a Sebelum Bersetubuh

"Bismillaahi, allahumma janibnas syaythaana wa wa janibis syaythaana maa razaqtanaa"
Artinya : Dengan nama Allah, ya Allah; jauhkanlah kami dari gangguan syaitan dan jauhkanlah syaitan dari rezki (bayi) yang akan Engkau anugerahkan pada kami.

Do’a Ketika Bangun Tidur

“Alhamdu lillahil-ladzi ahyaanaa ba’da maa amaatana wailaihin - nusyuur”
artinya : “Segala Puji bagi Allah yang menghidupkan kami sesudah mati/tidur kami, dan kepada-Nya kami kembali”

Do’a Ketika Mimpi Baik

“Alhamdulillahil-ladzii qadlaa haajati”
Artinya : “Segala puji bagi Allah yang telah memberi hajatku”

Do’a Ketika Mimpi Buruk

“Allahumma inni a’’uuzu bika min ‘amalisysyaithaani wa sayyiaatil ahlaami”
Artinya : “Yaa Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari perbuatan setan dari mimpi-mimpi yang buruk”

Do’a Sebelum Masuk WC

“Bismillahi, Allaahhumma innii a’uudzu bika Minal khubutsi wal khabaaitsi”
Artinya : “Dengan nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan para setan”

Do’a Setelah keluar WC

“Alhamdu lillahil-ladzii adz-haba maa yu’dziannii wa abqaa fiyya maa tanfa’unii”
Artinya : “Segala Puji bagi Allah yang telah menghilangkan apa yang menyakitkan aku dan menyisakan apa yang bermanfaat bagiku.”